• Geen Zware Vrachtvluchten op Vliegveld Beek
  • Bescherm Limburg
  • Zware vrachtvluchten... Zware luchtvervuiling
  • Vlakbij Chemelot
  • Groeiplannen MAA: tientallen vluchten per dag erbij
  • Zware vrachtvluchten... nachtmerrie voor het Limburgs toerisme

Actievoeren kost geld. Onze vrijwilligers geven graag hun tijd gratis, maar toch zijn er ook onvermijdelijke kosten. Die komen bij voorbeeld voort uit:

  • Het communiceren via websites, sociale media, flyers, posters en dergelijke om het bredere publiek te informeren
  • Het huren van ruimtes in het kader van vergaderingen en voorlichtingsbijeenkomsten
  • Reiskosten van naar bijeenkomsten van de landelijke koepel van actiegroepen die zich kritisch opstellen ten opzichte van de groei van de luchtvaart, genaamd LBBL (zie website LBBL)
  • De kosten van de juridische ondersteuning en vertegenwoordiging

We stellen iedere donatie (klein of groot) bijzonder op prijs.
U kunt hiervoor het rechtstreekse rekeningnummer gebruiken: NL69 TRIO 2017 6209 12 t.n.v. Stichting GUVB.
We gaan uiteraard met grote discretie om met alle donaties.

Er is een actueel financieel overzicht beschikbaar.

De Stichting heeft de ANBI-status aanvraagt bij de belastingdienst, waardoor een donatie aftrekbaar is van het belastbaar inkomen. De belastingdienst gaat de ANBI-status niet verstrekken, omdat de donaties voor meer dan 10% als particulier belang (eigen belang van gehinderden door MAA) gezien worden. Na raadpleging van een deskundige is het duidelijk dat het geen zin heeft om dit besluit aan te vechten. Helaas.