Afdrukken

Heb je last van het vliegverkeer van MAA? Ben je tegen verdere groei? Teken de petitie https://petities.nl/petitions/stop-vlieghinder-maastricht-aachen-airport?locale=nl  Ter ondersteuning van de petitie-actie zijn posters en flyers (voor- en achterzijde) beschikbaar evenals een overzicht van afhaalpunten.

De Alliantie Tegen Uitbreiding MAA keert zich eerst en vooral tegen het zware vrachtvliegverkeer vanwege alle daarmee verbonden vormen van overlast en gevaar van vliegveld Beek, oftewel "Maastricht-Aachen Airport". Verder blijkt inmiddels dat vakantievluchten ook veel overlast veroorzaken omdat die 's morgen direct na 6 uur al beginnen.

Wij keren ons niet tegen de aanwezigheid van de luchthaven als zodanig, maar we zijn voorstander van een regionale luchthaven van een beperkte omvang en betekenis, zoals die past in onze Zuid-Limburgse samenleving.


Waarom?
Eind 2016 is de "Alliantie Tegen Uitbreiding MAA" (Maastricht-Aachen-Airport) ontstaan als reactie op het Ontwerp Luchthavenbesluit voor Maastricht-Aachen Airport. Begin 2018 is de Stichting GUVB opgericht. Voor verdere achtergrond wordt verwezen naar het eerste jaarverslag.

Reden tot grote zorgen! Als dit ontwerpbesluit wordt goedgekeurd mag de stopway van 250 meter als regulier onderdeel van de baan gebruikt worden, waardoor grotere, zwaarder beladen en/of voller getankte vrachttoestellen kunnen opstijgen.
Met de groei van het vrachtverkeer moet het vliegveld rendabel worden. Ook worden toeristen uit een verre omgeving aangetrokken met gratis parkeerplaats om met overlast voor de toeristen in Zuid-Limburg naar verre bestemmingen gebracht te worden. Dit alles alleen voor het rendement van het vliegveld.

Aanvraag nieuw luchthavenbesluit De aanvraag voor een luchthavenbesluit Maastricht is in november 2018 ingetrokken. Voordat een nieuw luchthavenbesluit wordt aangevraagd is er een periode van herbezinning. Wat de Alliantie betreft is dat een fundamentele herbezinning: Blijft MAA als luchthaven bestaan? Zo ja met welke functie en invulling?

Ten behoeve van die herbezinning moet er een integrale maatschappelijk kosten-baten-analyse komen (MKBA) . Die MKBA moet uitgevoerd worden door een onafhankelijk bureau met een begeleidingscommissie waarin relevante partijen vertegenwoordigd zijn dus niet alleen de voorstanders van groei van MAA, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, milieugroeperingen en de toeristische sector Heuvelland.

Cijfers MAA: Conclusies op basis van geactualiseerde notitie over cijfers betreffende MAA. Zie https://www.stopgroeimaa.nl/images/CijfersMAA27-9-19.pdf